sobota, 24 listopad 2018 09:43

Komentarz do Ewangelii 25 listopada 2018 r.

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Komentarz do Ewangelii (J 18,33b-37)

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

 

Drodzy Odbiorcy, ukończyliśmy 9 rok naszej współpracy w przygotowywaniu filmowych komentarzy do niedzielnej Ewangelii. W sumie nakręciliśmy ok. 500 Komentarzy do Ewangelii (468 komentarzy niedzielnych i jeszcze dodatkowe na Święta) - objęliśmy więc trzykrotnie cały trzyletni cykl czytań niedzielnych na rok A, B, C. Na tym etapie zawieszamy naszą służbę. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali to dzieło przez dzielenie się świadectwem swojego życia w Chrystusie i tym, którzy z niego korzystali. Więcej informacji na temat wspólnot zaangażowanych w to dzieło zawartych jest w jednym z ostatnich komentarzy z 25 listopada 2018 r., podanym poniżej:

Komentarz do Ewangelii i podsumowanie działalności

Archiwalne nagrania Komentarzy można obejrzeć na stronie: 

Komentarze do Ewangelii.

W internecie dostępne są również inne, podobne inicjatywy,
np. codzienny komentarz dominikanina o. Wojciecha Jędrzejewskiego:

O Jedrzejewski