sobota, 05 styczeń 2019 13:24

Komentarz do Ewangelii

9 lat emisji Komentarzy

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

 

Drodzy Odbiorcy, ukończyliśmy 9 rok naszej współpracy w przygotowywaniu filmowych komentarzy do niedzielnej Ewangelii. W sumie nakręciliśmy ok. 500 Komentarzy do Ewangelii (468 komentarzy niedzielnych i jeszcze dodatkowe na Święta) - objęliśmy więc trzykrotnie cały trzyletni cykl czytań niedzielnych na rok A, B, C. Na tym etapie zawieszamy naszą służbę. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali to dzieło przez dzielenie się świadectwem swojego życia w Chrystusie i tym, którzy z niego korzystali. Więcej informacji na temat wspólnot zaangażowanych w to dzieło zawartych jest w jednym z ostatnich komentarzy z 25 listopada 2018 r., podanym poniżej:

Komentarz do Ewangelii i podsumowanie działalności

Archiwalne nagrania Komentarzy można obejrzeć na stronie: 

Komentarze do Ewangelii.

W internecie dostępne są również inne, podobne inicjatywy,
np. codzienny komentarz dominikanina o. Wojciecha Jędrzejewskiego:

O Jedrzejewski

Zobacz stronę Telewizji LUMEN: www.LumenTV.pl (str. główna)
lub materiały archiwalne w poszczególnych działach: