Wywiad - o. Jacek Dubel CSsR

... na II Kongresie Nowej Ewangelizacji

Warszawa 2013