Liturgia Słowa podczas Eucharystii w pierwszy dzień Kongresu

... na I Kongresie Parafialnych Rad Duszpasterskich

Licheń 2013