Prezes KAI Marcin Przeciszewski - O roli świeckich w Kościele

... na I Kongresie Parafialnych Rad Duszpasterskich

Licheń 2013