Wywiad z bp. Edwardem Dajczakiem,

Ordynariuszem Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

... na II Kongresie Nowej Ewangelizacji

Warszawa 2013