Wywiad z biskupem nominatem Romanem Pindlem

... z diecezji bielsko-żywieckiej