XII Tydzień z Ewangelią - Bielsko-Biała - 2013

Homilia Biskupa Tadeusza Rakoczego