Wywiad z biskupem Grzegorzem Rysiem

Przewodniczącym Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KD KEP