W Okresie Wielkanocnym w kolejne niedziele czytamy fragmenty Ewangelii, które opisują spotkania poszczególnych osób ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Są oni dla nas świadkami w wierze. Jest to szczególnie ważne w świecie, gdzie świadectwo bardziej się liczy niż nauczanie. Jezus ukazując się tym, którzy z Nim chodzili, chciał wzmocnić ich wiarę i przywrócić nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Spotkania te były dla nich fascynujące, ale też budziły pewien niedosyt. Jezus jednak konsekwentnie uczył ich swojej nowej obecności.

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Powstał z martwych i żyje! Ta wspaniała prawda zmienia całkowicie rzeczywistość. Może też całkowicie zmienić nasze życie jeżeli zaprosimy do naszego serca Zmartwychwstałego i poddamy pod Jego panowanie całe nasze życie. Wtedy królestwo Boże stanie się naszą rzeczywistością
i naszym udziałem, bo tam gdzie panuje Jezus, tam jest Jego królestwo.

Relacje Telewizji Lumen z posiedzeń Komisji Duszpasterstwa dostępne są obecnie na stronie KEP.

sobota, 05 styczeń 2019 13:24

Komentarz do Ewangelii

9 lat emisji Komentarzy

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

sobota, 29 grudzień 2018 20:48

Komentarz do Ewangelii 30 grudnia 2018 r.

Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Relacje Telewizji Lumen z posiedzeń Komisji Duszpasterstwa dostępne są obecnie na stronie KEP.

Relacje Telewizji Lumen z posiedzeń Komisji Duszpasterstwa publikowane są obecnie na stronie KEP.