Misja

Misja (1)

Przykład zastosowania: Poprzez swoje programy Telewizja Lumen chce tworzyć pozytywny obraz Kościoła, pokazywać żywy Kościół, wspólnoty, ludzi, którzy żyją Bogiem a także służyć dziełu ewangelizacji.…