Nowa siedziba Telewizji Lumen
POWSTANIE

Telewizja LUMEN zrodziła się z odczuwanej potrzeby istnienia mediów, które byłyby gotowe podjąć dzieło nowej ewangelizacji i skutecznie je realizować. Z drugiej strony powstanie tej telewizji to reakcja na żywe i nieukrywane, coraz bardziej powszechne w Kościele, zainteresowanie możliwościami wykorzystania Internetu i realizacji filmowych w służbie Ewangelii. Gdy w 2012 roku podczas Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich zorganizowanej przez Komisję Duszpasterstwa (18-19 kwietnia 2012r.) mówiłam o Diecezjalnej Telewizji Internetowej prowadzonej przez Wydział ds. Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej, liczne i konkretne pytania wskazywały jak duże i autentyczne zainteresowanie towarzyszyło przekazywanym wówczas informacjom.

Materiał z kwietniowej konferencji ukazał się wkrótce w programie duszpasterskim „Być solą ziemi”. Wielu diecezjom pomysł się nie tylko spodobał, ale od razu wyraziły one chęć skorzystania z naszych doświadczeń. Początkowo myśleliśmy, że moglibyśmy służyć pomocą w rozwijaniu podobnych diecezjalnych telewizji internetowych w innych jednostkach administracyjnych Kościoła. Natomiast arcybiskup Stanisław Gądecki zasugerował, aby utworzyć jedną taką telewizję, w której każdy miałby swoje miejsce. Wychodząc niejako naprzeciw tym oczekiwaniom i sugestiom, zrodził się pomysł utworzenia Telewizji LUMEN, pragnącej swój program poświęcić wyłącznie promocji dzieła Nowej Ewangelizacji i życiu Kościoła.

 

 

FUNDACJA LUMEN

Aby finansować kosztowne przedsięwzięcie, utworzono Fundację Lumen. Została ona założona przy akceptacji naszego Biskupa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego. Ma osobowość prawną i wszystko co z tym związane (jest zarejestrowana w KRS, posiada NIP, REGON i konto w banku). Na początku jej siedziba znajdowała się w pomieszczeniach bielskiej Kurii przeznaczonych na ten cel przez Biskupa Ordynariusza. Trzon Fundacji stanowią ludzie ze wspólnot katolickich, a wszyscy zaangażowani w pracę (dziennikarze, operatorzy kamer, informatycy, graficy, prawnik, księgowi) są profesjonalistami w swojej dziedzinie.

Telewizja Lumen współpracuje z Komisją Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Fundacja Lumen ma także umowę o stałej współpracy z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski podpisaną przez Biskupa Grzegorza Rysia – Przewodniczącego Zespołu i księdza Artura Godnarskiego – Sekretarza Zespołu.

CHARAKTERYSTYKA

Telewizja Lumen, to telewizja internetowa, która swój program w całości poświęca promocji dzieła nowej ewangelizacji i życiu Kościoła. Telewizja zrealizowała już obszerne relacje z I Kongresu Nowej Ewangelizacji w Kostrzynie, z kolejnej edycji „Tygodnia z Ewangelią” w Bielsku-Białej, akcji ewangelizacyjnej „Budzimy Kraków”, oraz wydanie specjalne wiadomości z obrad Komisji Duszpasterstwa KEP, a także spoty reklamowe na I Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich.

W chwili obecnej Telewizja Lumen na swej stronie internetowej www.LumenTV.pl oferuje Komentarze do Ewangelii, relacje z wydarzeń ewangelizacyjnych w kraju, wydarzeń w diecezji bielsko-żywieckiej, wywiady oraz bloki tematyczne, m.in. skierowane do kobiet czy do młodzieży i do dzieci. Emitowane są świadectwa wiary oraz wideokonferencje.