Relacje Telewizji Lumen z posiedzeń Komisji Duszpasterstwa dostępne są obecnie na stronie KEP.

sobota, 05 styczeń 2019 13:24

Komentarz do Ewangelii

9 lat emisji Komentarzy

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

sobota, 29 grudzień 2018 20:48

Komentarz do Ewangelii 30 grudnia 2018 r.

Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Relacje Telewizji Lumen z posiedzeń Komisji Duszpasterstwa dostępne są obecnie na stronie KEP.

Relacje Telewizji Lumen z posiedzeń Komisji Duszpasterstwa publikowane są obecnie na stronie KEP.

sobota, 22 grudzień 2018 14:22

Komentarz do Ewangelii 23 grudnia 2018 r.

IV Niedziela adwentu

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.