sobota, 17 luty 2018 09:27

Komentarz do Ewangelii 18 lutego 2018 r.

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Komentarz do Ewangelii (Mk 1, 12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"