sobota, 19 kwiecień 2014 08:35

Komentarz do Ewangelii 20 kwietnia 2014 r.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu.
(1 Kor 5,7b-8a)