Wiadomości Telewizji LUMEN - o I kongresie Nowej Ewangelizacji


Historyczne, I wydanie Wiadomości Telewizji LUMEN - zawiera omówienie I kongresu Nowej Ewangelizacji    

Zobacz