Biskup Grzegorz Ryś mówiąc o I Kongresie Nowej Ewangelizacji w Kostrzynie przypomniał, że wiara jest tym, co stanowi istotę ewangelizacji, a ona rodzi się ze słuchania. Wskazał również, że podstawowym motywem ewangelizacji jest nowe pojmowanie własnej wiary. Trzeba położyć nacisk na studiowanie wiary, pogłębianie jej, a wystrzegać się synkretyzmu i ignorancji religijnej. To bardzo ważne, bo w dzisiejszym świecie są takie miejsca, gdzie mogą dotrzeć tylko świeccy, dlatego potrzeba tak bardzo zaangażowania świeckich w głoszenie Jezusa.