XI TzE - Wywiad z aktorem "Teatru A"

XI Tydzień z Ewangelią - Wywiad z aktorem "Teatru A", Leszkiem Stysiem.

Podczas Tygodnia z Ewangelią, 24 września w Bielskim Centrum Kultury gościł "Teatr A" z Gliwic ze spektaklem "Początek". Spektakl opowiada biblijną historię opisaną w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju.