Wiadomości Lumen TV - wydanie 16

Wiadomości LUMEN TV ze spotkania Komisji Duszpasterstwa KEP z dyrektorami wydziałów duszpasterskich kurii diecezjalnych

1-2 marca 2016

Tematami spotkania były m.in. plany duszpasterskie na rok 2016/17, aktualny stan wiary naszego społeczeństwa.